B3-vitamiini

Esa Soppi, LKT, sisätautiopin dosentti

Yleistä

Niasiini eli B3-vitamiini on väritön, vesiliukoinen vitamiini, joka toimii yhteisnimityksenä nikotiiniamidille ja nikotiinihapolle. Molemmilla on yhtäläinen vitamiinivaikutus ja niitä tarvitaan solujen aineenvaihdunnassa.

B3-vitamiinin saanti ja tarve

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositusten mukaan niasiinia tulisi saada 1,6 mg/vrk ravinnosta energiana saatua megajoulea kohti (1 megajoule = 238,8 kcal). Aikuisilla naisilla saantisuositus on noin 15 mg/vrk ja miehillä noin 20 mg/vrk. Lapsilla ja teini-ikäisillä suositus vaihtelee iän mukaan. Suurimmaksi hyväksyttäväksi päiväsaanniksi on määritelty aikuiselle: nikotiinihappoa 10 mg/vrk tai nikotiiniamidia 900 mg/vrk (Rajat koskee vain täydennettyjä elintarvikkeita ja ravintoainevalmisteita. Nikotiinihapon rajoitus koske raskaana olevia tai imettäviä naisia). Suomalaiset saavat niasiinia keskimäärin: naiset 26 mg/vrk ja miehet 35 mg/vrk eli suosituksiin verrattuna riittävän runsaasti. Niasiinin saanti lasketaan ns. niasiiniekvivalenttina (NE), jossa 1 mg niasiinia vastaa 60 mg tryptofaania. Niasiiniekvivalentti tarkoittaa elintarvikkeessa olevaa niasiinin kokonaismäärää, johon lasketaan mukaan myös se niasiinimäärä, joka pystytään teoreettisesti muodostamaan sen esiasteesta, tryptofaanista. Elimistö voi muodostaa 60 mg:sta tryptofaania yhden milligramman niasiinia.

Ravinnosta saatu niasiini imeytyy lähinnä ohutsuolesta, mutta pieniä määriä voi imeytyä myös mahalaukusta. Niasiinin lähteitä ovat eläinkunnan tuotteet, kuten liha, sisäelimet, kala, kananmunat ja maitovalmisteet sekä kokojyvävilja, pähkinät, avogado, ja lehtivihannekset.

B3-vitamiinin vaikutukset

Nikotiinihappoa ei voida suoraan muuntaa elimistössä nikotiiniamidiksi. Molempia tarvitaan erityisesti nikotiiniamidiadeniinidinukleotidien (NAD ja NADP) valmistukseen, jotka toimivat monien entsyymien kofaktoreina ja osallistuvat elimistön energia-aineenvaihduntaan. Tästä syytä mahdollinen B3-vitamiinin puutos antaa oireita aivojen ja ihon taholta, joissa energian tarve ja käyttö on suurta.

Nikotiinihappoa voidaan käyttää kolesterolilääkkeenä. Sen teho ei ole kuitenkaan kovin suuri ja haittavaikutuksena on punastumista. Nikotiiniamidilla ei ole näitä vaikutuksia.

B3-vitamiinin puutos

Niasiinin puutostauti on nimeltään pellagra ja sen oireita ovat ihotulehdus, ripuli ja dementia. Hoitamattomana tila voi johtaa kuolemaan.

Lieviä niasiinin puutosoireita ovat ruokahaluttomuus, heikkous, uneliaisuus ja mielialan häiriöt. Myös symmetrisesti esiintyviä iho-oireita voi ilmetä, erityisesti auringonvalolle altistumisen seurauksena.

B3-vitaminin puutoksessa NAD:n ja NADP:n määrät vähenevät ja tämän vaikuttaa moniin elintoimintoihin. Muita syitä pellagran tyyppiselle tilanteelle on tryptofaanin puutos, jolloin elimistä ei voi valmistaa siitä niasiinia. Alkoholismi ja tulehdukselliset suolitosairaudet voivat johtaa sekä tryptofaanin että niasiinin imeytymishäiriöön ja pellagran kehittymiseen.

B3- vitamiinin myrkyllisyys

Suuret niasiinimäärät toimivat lääkkeen tavoin vaikuttaen hermostoon sekä veren rasva- ja glukoosiarvoihin. Oireita ovat oksentelu, huimaus ja kielen turpoaminen. Lisäksi niasiinin yliannostus voi vaikuttaa ihon ja maksan toimintaan ja alentaa verenpainetta.

Kirjallisuutta

  • Hillbom M, Marttila M. Vitamiinipuutosten aiheuttamat enkefalopatiat. Duodecim 2010; 126: 2132-2138.
  • Laaksonen S, Erälinna J-P, Falck B. Vitamiinitko vaaraksi? Duodecim 2001; 117: 180-182.
  • Rauma AL. Ovatko kasvisruokavaliot turvallisia. Duodecim 2001; 117: 117–121.
  • Terveyttä ruuasta. Suomalaiset ravitsemussuositukset. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014.
  • Tolmunen T, Ruusunen A, Voutilainen S, Hintikka J. Ravinto ja mielialahäiriöt. Duodecim 2006; 122: 791-798.