Potilasohje rautainfuusiota varten

Esa Soppi, LKT, sisätautiopin dosentti – 15.1.2020

Kun raudanpuute on havaittu ja on muodostunut käsitys raudanpuutteen aiheuttajasta, on ensisijainen hoito aina riittävä määrä rautaa (yleensä vähintään 100 mg kahdesti päivässä) suun kautta. Keskimääräinen aika, joka kuluu raudanpuutteen korjautumiseen on n. 6-9 kk, mutta tarvittava aika voi olla jonkin verran lyhyempi, mutta myös huomattavasti pidempi.

Suun kautta otettuun rautaan liittyy usein haittavaikutuksia, joista yleisimmät ovat ripuli, ummetus, vatsakivut, vatsakouristukset pahoinvointi sekä närästys. Nämä ovat valmisteesta riippuvaisia, joten eri valmisteita kannattaa kokeilla sillä siedettävyys on yksilöllistä eikä mitään yleistä valmistesuositusta voi antaa. Noin 10-20 %:lla potilaista nämä haittavaikutukset on niin vaikeita, ettei suun kautta otettua rautahoitoa ole mahdollista toteuttaa.

Rautainfuusiohoidon aiheita

 1. Potilas ei siedä suun kautta otettua rautaa riittävää määrää
 2. Raudanpuute ei lähde korjautumaan 2-4 kk aikana suun kautta otetulla riittävällä rauta-annoksella
 3. Potilaalla on vaikea raudanpuute ja potilas harkitsee raskautta tai on menossa keinohedelmöityshoitoon
 4. Potilaalla on vaikeaan raudanpuutteeseen liittyviä vaikeita kliinisiä oireita
 5. Potilas käyttänyt rautaa suun kautta > 12 kk eikä riittävää vastetta ole saavutettu

Raudan määrä infuusiossa

Infusoitu rautavalmiste on synteettistä eikä sisällä eläin- tai ihmisperäistä materiaalia. Yleensä infusoidaan 500 mg (1 annos, jonka lääkkeen hinta on n. 300€) ferrikarboksimaltoosia. Tämä vastaa karkeasti n. 200-300 pv rautahoitoa suun kautta, kun suun kautta otettu rauta-annos on 100 mg kahdesti päivässä. Joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi, jos potilas on infuusioon tullessaan aneeminen, infusoidaan usein kaksinkertainen annos eli 1000 mg.

Rautainfuusion suorittaminen

Rautainfuusio tulee toteuttaa asian perehtyneen erikoislääkärin ohjeistamana sekä infuusio tulee suorittaa aina lääkärin valvonnassa.

Infuusion kesto

Infuusioon varataan aikaa n. 1 tunti, joka sisältää rautainfuusion ja sen jälkeisen seuranta-ajan ja keittosuolainfuusion.

Rautainfuusioon liittyvät haitat

Allergiataipumus saattaa lisätä infuusioon liittyvien haittojen todennäköisyyttä.

Infusoitu rauta (ferrikarboksimaltoosi) on yleensä hyvin siedetty. Valmiste on ollut Suomessa saatavissa n. 10 vuoden ajan ja infuusioita lienee annettu yli 40 000 kappaletta.

Vaikea allerginen reaktio (anafylaksia) on mahdollinen, mutta se on hyvin harvinainen (arviolta alle 1/50 000 infuusiota). Yleistyneitä allergisia reaktioita on ollut muutamia. Lisäksi on ollut kymmenkunta sairaalahoitoa vaatinutta hengityksen vaikeutumista (alle 1/5000 infuusiota).

Jos ihottuma esiintyy infuusion alkupuolella ja siihen liittyy vilunväristyksiä tai lämmönnousua infuusio keskeytetään. Samoin infuusio keskeytetään, jos esiintyy vilunväristyksiä tai lämmönnousua ilman muita oireita ja potilasta seurataan tarvittava aika (n. 1/100-250 infuusiota). Useinmiten nämä reaktiot eivät ole allergisia, vaan johtuvat raudan nopeasta vapautumisesta valmisteesta.

Ihottumaa voi esiintyä infuusion loppuvaiheessa tai jo infuusion loputtua. Tällöin potilasta seurataan tarvittava aika.

Lievää ihottumaa, lämmön nousua, ihon kutinaa, nokkoihottumaa, nivel- ja lihaskipuja sekä päänsärkyä esiintyy n. 1-2 % infuusion saaneista.

Ihottumaa, ihon kutinaa, nokkosihottumaa, lihas- ja nivelkipuja sekä lämmönnousua voi esiintyä yleensä muutamana päivänä infuusion jälkeen. Harvoin näitä esiintyy 1-3 viikkoa kauempaa. Infuuusion jälkeinen kutina voi kestää harvinaisena parin viikon ajan.

Infuusion jälkeen voi esiintyä vaihtelevaa väsymystä, jota potilaat kuvaavat erillaiseksi kuin raudanpuutteeseen liittyvä väsymys. Väsymys voi olla huomattavaa jopa invalidisoivaa. Tämä kestää yleensä muutaman päivän, mutta se saattaa kestää yli 2-3 viikkoa.

Jos raudanpuute on ennen infuusiohoitoa kestänyt pitkään yli (5-) 10 vuotta, saattaa infuusion jälkeen esiintyy monimuotoisia, joskus vaikeitakin, oireita, kuten vaikeaa väsymystä, jotka voivat kestää viikkoja tai jopa kuukausia. Oireet ovat sitä vaikeampia mitä pitempään raudanpuute on kestänyt.

Hoitovaste

Parhaimmassa tapauksessa hoitovastetta voi odottaa 3-14 päivän kuluttua infuusiosta.

Ensimmäisen kerran hoitovastetta arvioidaan n. 6 (-8) viikon kuluttua infuusiosta.

Kun infuusiohoitoon päädytään, potilaan pitää varautua kontrolleihin sekä seurantaan, joka kestää keskimäärin 2 vuotta.

Aina ei kuitenkaan tule hoitovastetta, joka todennäköisimmin johtuu siitä, että potilas on ollut syvästi raudanpuutteinen ja/tai raudanpuute on kestänyt pitkään, usein yli (5-) 10 vuotta. Tällöin hoitovasteen saaminen saattaa vaatia useita infuusioita ja seurantaa useiden kuukausien ajan.

Noin 30 % potilaista toipuu yhden infuusion (500-1000 mg) jälkeen ja n. 5 % tarvitse vähintään 5 (500 mg) infuusioannosta. Etukäteen ei ole mitään mahdollisuutta arvioida, montako annosta tarvitaan. Ensimmäisessä kontrollissa infuusion jälkeen ferritiini on usein 200-400 μg/l, mutta se voi olla huomattavasti matalampikin.

Kirjallisuutta

 1. Soppi E. Onko raudanpuutteen diagnostiikka nykyajassa? (Is the diagnosis of iron deficiency currently in a state of art condition?). Kilpi 5(1): 23-24, 2015.
 2. Soppi E, Paul R. Piilevä raudanpuute ”kilpirauhassairauden” oireiden aiheuttajana. (Covert iron deficiency simulates symptoms of hypothyreosis). Kilpi 5(1): 25-29, 2015.
 3. Soppi E. Iron deficiency is the main cause of symptom persistence in patients treated for hypothyroidism. 15th International Thyroid Congress. 18-23.10.2015, Orlando, Florida. Thyroid 25 (suppl 1), A-74: 2015.

 4. Soppi E. Raudanpuutteen diagnoosi voi olla vaikea. (Diagnosis of iron deficiency can be difficult). Erikoislääkäri 26(1): 19-22, 2016.

 5. Soppi E. Raudanpuute tunnistetaan huonosti. (Iron deficiency is poorly recognized in clinical practice). Suomen Lääkärilehti (Ajassa/ keskustelua) 71(38): 2488, 2016.

 6. Soppi E. Iron deficiency without anaemia – a clinical challenge. Clinical Case Reports 6(6): 1082–1086, 2018.

 7. Soppi E. Raudanpuute, yleinen ja tärkeä mutta vieroksuttu oireiden aiheuttaja. Kilpi 8(4): 12-20, 2018.

 8. Soppi E. Iron deficiency without anemia – common, important, neglected. Clinical Case Reports and Reviews 5: 1-7, 2019.