Potilasohje rautainfuusiota varten

Esa Soppi, LKT, sisätautiopin dosentti

Kun raudanpuute on havaittu ja on muodostunut käsitys raudanpuutteen aiheuttajasta, on ensisijainen hoito aina riittävä määrä rautaa (yleensä vähintään 100 mg kahdesti päivässä) suun kautta. Keskimääräinen aika, joka kuluu raudanpuutteen korjautumiseen on n. 6-9 kk, mutta tarvittava aika voi olla jonkin verran lyhyempi, mutta myös huomattavasti pidempi.

Suu kautta otettuun rautaan liittyy usein haittavaikutuksia, joista yleisimmät ovat ripuli, ummetus, vatsakivut, pahoinvointi sekä närästys. Noin 10-20 %:lla potilaista nämä haittavaikutukset on niin vaikeita, ettei suun kautta otettua rautahoitoa ole mahdollista toteuttaa.

Rautainfuusiohoidon aiheita

  1. Potilas ei siedä suun kautta otettua rautaa riittävää määrää
  2. Raudanpuute ei lähde korjautumaan 2-4 kk aikana suun kautta otetulla riittävällä rauta-annoksella
  3. Potilaalla on vaikea raudanpuute ja potilas harkitsee raskautta tai on menossa keinohedelmöityshoitoon
  4. Potilaalla on vaikeaan raudanpuutteeseen liittyviä vaikeita kliinisiä oireita

Raudan määrä infuusiossa

Infusoitu rautavalmiste on synteettistä eikä sisällä eläin- tai ihmisperäistä materiaalia. Yleensä infusoidaan 500 mg (1 annos, jonka lääkkeen hinta on n. 300€) ferrikarboksimaltoosia. Tämä vastaa karkeasti n. 200-300 pv rautahoitoa suun kautta, kun suun kautta otettu rauta-annos on 100 mg kahdesti. Joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi, jos potilas on infuusioon tullessaan aneeminen, infusoidaan kaksinkertainen annos eli 1000 mg.

Rautainfuusion suorittaminen

Rautainfuusio tulee toteuttaa asian perehtyneen erikoislääkärin ohjeistamana sekä infuusio tulee suorittaa aina lääkärin valvonnassa.

Infuusion kesto

Infuusioon varataan aikaa n. 1 tunti, joka sisältää rautainfuusion ja sen jälkeisen keittosuolainfuusion.

Rautainfuusioon liittyvät haitat

Allergiataipumus saattaa lisätä infuusioon liittyvien haittojen todennäköisyyttä.

Infusoitu rauta (ferrikarboksimaltoosi) on yleensä hyvin siedetty. Valmiste on ollut Suomessa saatavissa n. 9 vuoden ajan ja infuusioita lienee annettu yli 10 000 kappaletta.

Vaikea allerginen reaktio (anafylaksia) on mahdollinen, mutta näitä ei tiettävästi ole Suomessa esiintynyt. Sen sijaan yleistyneitä allergisia reaktioita on ollut muutamia. Lisäksi on ollut kymmenkunta sairaalahoitoa vaatinutta hengityksen vaikeutumista.

Lievää ihottumaa, ihon kutinaa, nokkoihottumaa, nivel- ja lihaskipuja sekä päänsärkyä esiintyy n. 1-2 % infuusion saaneista.

Jos ihottuma esiintyy infuusion alkupuolella ja siihen liittyy vilunväristyksiä tai lämmönnousua infuusio keskeytetään. Samoin infuusio keskeytetään, jos esiintyy vilunväristyksiä tai lämmönnousua ilman muita oireita ja potilasta seurataan tarvittava aika.

Ihottumaa voi esiintyä infuusion loppuvaiheessa tai jo infuusion loputtua. Tällöin potilasta seurataan tarvittava aika.

Ihottumaa, ihon kutinaa, nokosihottumaa, lihas- ja nivelkipuja sekä lämmönnousua voi esiintyä muutamana päivänä infuusion jälkeen. Harvoin näitä esiintyy viikkoa kauempaa. Infuuusion jälkeinen kutina voi kestää harvinaisena  parin viikon ajan.

Infuusion jälkeen voi esiintyä vaihtelevaa väsymystä, jota potilaat kuvaavat erillaiseksi kuin raudanpuutteeseen liittyvä väsymys. Väsymys voi olla huomattavaa jopa invalidisoivaa. Tämä kestää yleensä muutaman päivän, mutta se saattaa kestää 2-3 viikkoa.

Jos raudanpuute on ennen infuusiohoitoa kestänyt pitkään yli (5-) 10 vuotta, saattaa infuusion jälkeen esiintyy monimuotoisia, joskus vaikeitakin, oireita, jotka voivat kestää viikkoja tai jopa kuukausia.

Hoitovaste

Kun infuusiohoitoon päädytään, potilaan pitää varautua kontrolleihin sekä seurantaan joka kestää keskimäärin 2 vuotta.

Parhaimmassa tapauksessa hoitovastetta voi odottaa 3-14 päivän kuluttua infuusiosta.

Aina ei kuitenkaan tule hoitovastetta, joka todennäköisimmin johtuu siitä, että potilas on ollut syvästi raudanpuutteinen ja/tai raudanpuute on kestänyt pitkään, usein yli (5-) 10 vuotta. Tällöin hoitovasteen saaminen saattaa vaatia useita infuusoita ja seurantaa useiden kuukausien ajan.

Noin 35 % potilaista toipuu yhden infuusion (500-1000 mg)  jälkeen ja n. 5 % tarvitse vähintään 5 (500 mg) infuusioannosta. Etukäteen ei ole mitään mahdollisuutta arvioida, montako annosta tarvitaan. Ensimmäisessä kontrollissa infuusion jälkeen ferritiini on usein 200-400 μg/l.