Kivennäis- ja hivenaineet

Esa Soppi, LKT, sisätautiopin dosentti

Hivenaineiksi sanotaan kivennäisaineita (mikrokivennäisaineet), jotka ovat elimistön normaalin toiminnan kannalta välttämättömiä ja joita elimistö tarvitsee vuorokaudessa alle 100 milligrammaa. Hivenaineiden tarve vaihtelee iän ja sukupuolen mukaan. Tarvetta kasvattavat mm. raskaus- ja imetysaika, raskas fyysinen työ ja liikunta, stressi sekä monet sairaudet ja lääkitys. Makrokivennäisaineiksi sanotaan kivennäisaineita, joiden päivittäinen tarve ihmisellä on yli 100 mg. Näitä ovat mm. kalsium, magnesium, fosfori, kalium, natrium.

Välttämättömiä hivenaineita ovat rauta, jodi, sinkki, seleeni sekä kromi, koboltti, kupari, fluori, jodi, mangaani, molybdeeni, nikkeli, pii, tina ja vanadiini. Useimmat hivenaineet toimivat pääasiassa entsyymien rakenneosina ja mahdollistavat ensyymien toiminnan elimistön aineenvaihdunnassa.

Kirjallisuutta

  • Laaksonen M. Ravintoa muistin, luuston ja lihasten hyvinvointiin. Työterveyslääkärilehti 2016; 34(4):99-102