Miehen seksuaali- ja lisääntymisterveys

Esa Soppi, LKT, sisätautiopin dosentti

Seksuaalisiin toimintahäiriöihin viittavat oireet ovat miehillä yleisiä. Niitä esiintyy jopa 20-40 %:lla aikuisista. Häiriöt voivat olla hyvin monimuotoisia ja eriasteisia. Jos seksuaalinen toimintahäiriö huonontaa elämänlaatua, miehen kannattaa tilanteen selvittämiseksi kääntyä asiantuntijan, esim. sisätautilääkärin, urologin tai endokrinologin (sisäeritykseen erikoistuneen lääkärin) ja seksuaaliterapeutin puoleen. Erektiöhäiriöiden hoitoon on olemassa hyviä lääkkeitä.

Miehen hedelmällisyys ja kivesten testosteronineritys heikkenevät vähitellen ikääntymisen myötä. Miehisyys on monisyinen kokonaisuus, joka on enemmänkin ihannekuva kuin kaikilta osiltaan toteutuva standardi. Näin ollen miehistä hyvinvointia ikääntymisen yhteydessä tulisi tarkastella monelta kannalta.

Ikääntymiseen voi liittyä monia oireita, kuten lihasmassan väheneminen, kehon rasvan lisääntyminen ja seksuaalisen, psyykkisen sekä fyysisen suorituskyvyn alentuminen. Myös vähentynyt seksuaalinen halukkuus, erektio- ja siemensyöksynhäiriöt, mielialan vaihtelut, keskittymiskyvyttömyys, muistihäiriöt, univaikeudet, vireystilan lasku, väsymys, heikentynyt lihasvoima ja hauraus-raihnaus voivat liittyä ikääntymiseen.

Kyseisiä oireita pidetään usein normaaliin vanhenemiseen kuuluvina ilmiöitä, mutta ne voivat liittyä myös siihen, että miessukupuolihormonin eli testosteronin vaikutus kudoksissa on heikentynyt. Huomattavaa on kuitenkin, että oireiden esiintymiseen vaikuttavat myös elämäntavat ja sairaudet. Ikääntymisoireita voimistavat esimerkiksi tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja vähäinen liikunta sekä virheellinen ravitsemus, D-vitamiinin vajaus ja ylipainoon liittyvä ns. metabolinen oireyhtymä ja diabetes sekä monet muut krooniset sairaudet.