Onko raudanpuutteen diagnostiikka nykyajassa?

Esa Soppi, LKT, sisätautiopin dosentti
Julk. Kilpi 5(1):23-24, 2015.

Naisista 5 %:lla ja miehistä 2 %:lla on raudanpuuteanemia eli raudanpuute on yhtä yleistä väestössä kuin kilpirauhasen vajaatoiminta (1,2). Anemia on raudanpuutteen myöhäinen ilmenemismuoto. Ensin vähenee varastorauta ja jossain vaiheessa varastoraudan vähennyttyä potilaalle kehittyy anemia (3). Ennen anemian kehittymistä potilaalla voi olla hyvin moninaisia oireita (Soppi ja Paul tässä numerossa).

Ferritiinipitoisuus korreloi rautavarastojen määrään, mutta on muistettava, että se on myös akuutin faasin proteiini, jonka pitoisuus nousee infektioissa ja tulehduksellisissa tiloissa (3). Epidemiologissa selvityksissä miehillä keskimääräinen ferritiinipitoisuus on 100-140 μg/l ja fertiili-ikäisillä naisilla 30-40 μg/l. Menopaussin jälkeen naisten ferritiinipitoisuus nousee tasolle 75-100 μg/l (3,4). Tältä pohjalta on määritelty ferritiinipitoisuuden kansainväliset viitearvot, 15-150 μg/l. Naisten pienemmän ferritiinipitoisuuden on ajateltu suojaavan mm. oksidatiiviselta stressiltä ja verisuonitautien riskeiltä (4). Riski näyttää lisääntyvän, kun ferritiinipitoisuus ylittää 50 μg/l, mutta tulokset eivät ole lainkaan yksiselitteisiä (4). Tämä lienee vaikuttanut siihen, että nykyiset ferritiinipitoisuuden viitearvot eivät kuitenkaan näytä perustuvan systemaattiseen tieteelliseen näyttöön, vaan sopimukseen eikä viitearvoja käytetä sellaisenaan kaikkialla maailmassa (5), esimerkiksi Suomessa (Soppi ja Paul tässä numerossa).

Anemiapotilailla (B-Hb keskiarvo 93 g/l ja MCV 75 fl), joilla rauta luuytimestä puuttui, keskimääräinen ferritiinipitoisuus oli 21 μg/l (vaihteluväli 117 g/l) raudalla (80 mg/pv 4 tai 12 viikon ajan). Väsymys ja uupumus paranivat ja ferritiinipitoisuudet nousivat merkitsevästi rautaa saaneilla plaseboon verrattuna. Äskettäin on raportoitu plasebokontrolloitu tutkimus, jossa potilaat (Hb >120 g/l) saivat rautaa suonensisäisesti. Väsymys ja uupumus paranivat merkitsevästi seuranta-aikana 63 %:lla rautaa ja 34 %:lla plaseboa saaneista potilaista. Positiiviset vaikutukset keskittyivät kuitenkin potilaisiin, joilla ferritiinipitoisuus ennen hoitoa oli alle 15 μg/l (12). Äskettäin on raportoitu myös tuloksia, jotka viittaisivat siihen, että fertiili-ikäisillä naisilla ferritiinipitoisuudella ja myöhemmällä kognitiokyvyllä olisi käänteinen korrelaatio (13).

Kirjallisuuteen perustuen on yksiselitteistä, että osa potilaista, joilla seerumin ferritiinipitoisuus on 15-50 μg/l, ovat todella raudanpuutteisia. Subkliinisen raudanpuutteen diagnoosi voi kuitenkin olla hyvin vaikeaa. 30 vuoden kliinisen kokemukseni aikana huomiotani on kiinnittänyt, että monilla potilailla on tyypillisiä raudanpuutteen oireita, joskus vaikeita ja jopa täysin invalidisoivia, kun ferritiinipitoisuus on välillä 15-70 μg/l, mutta punainen verenkuva on silti normaali. Tätä havaintoa tukee myös kirjallisuus (8,9). Kun ajateltavissa olevat muut oireiden syyt on poissuljettu, kuitenkin vain noin kaksi kolmasosaa potilaista reagoi positiivisesti rautahoitoon ja potilaiden oireet häviävät, kun ferritiinipitoisuus saavuttaa 80-100 μg/l. Havainnot ovat mielenkiintoista siinä mielessä, että raudan imeytyminen ravinnosta pitäisi lisääntyä, kunnes ferritiinipitoisuus saavuttaa pitoisuuden 60-80 μg/l (4). Vaikka tällaiset kliiniset havainnot ei olekaan tieteellisesti kovin merkittäviä ja niihin liittyy monia heikkouksia ja plasebovaikutusta (14), kannattaa piilevä raudanpuute kuitenkin pitää mielessä oireisella potilaalla, jolla ei ole mitään muita ilmeisiä löydöksiä.

Rauta on keskeinen tekijä monien elimistön aineenvaihdunnassa vaikuttavien entsyymien ja mitokondrioiden toiminnassa (12). Raudan aineenvaihduntaa ja sen diagnostiikkaa kannattaisi edelleen tutkia myös Suomessa, koska osa raudanpuutteisista vaikeaoireisista potilaista jää ilman diagnoosia, kun pitäydytään nykyisissä viitearvoissa eikä potilaiden oireita osata liittää raudanpuutteeseen (5,9). Usein potilaalla epäillään mm. kilpirauhasen vajaatoimintaa, koska sekä raudanpuuteen että kilpirauhasen vajaatoiminnan oireet voivat olla hyvin samanlaiset (Soppi ja Paul tässä numerossa). Raudanpuute ei tietenkään parane kilpirauhashormoneilla vaan potilaan vointi voi oleellisesti pahentua.

Kirjallisuutta

 • Hallberg L. Results of surveys to assess iron status in Europe. Nutrition Reviews, 1995;53:314–322.
 • Johnson-Wimbley TD, Graham DY. Diagnosis and management of iron deficiency anemia in the 21st century. Therap Adv Gastroenterol 2011;4:177–184.
 • Worwood M. Indicators of the iron status of populations: ferritin. In: WHO, CDC. Assessing the iron status of populations: report of a joint World Health Organization / Centers for Disease Control and Prevention technical consultation on the assessment of iron status at thepopulation level, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 2007;35-74. Saatavissa: http://www.who.int
 • Zacharski LR, Ornstein DL, Woloshin S, Schwartz LM. Association of age, sex, and race with body iron stores in adults: analysis of NHANES III data. A Heart J 2000;140:98–104.
 • Garcia-Casa MN, Pe.a-Rosas JP, Pasricha S-R. Rethinking ferritin cutoffs for iron deficiency and overload. The Lancet Haematology 2014;1:e92-e94.
 • Punnonen K, Irjala K, Rajam.ki A. Serum transferrin receptor and its ratio to serum ferritin in the diagnosis of iron deficiency. Blood 1997;89:1052-57.
 • Restless legs syndrome. Detection and management in primary care. NIH Publication 2000;No. 00-3788.
 • Koulaouzidis A, Cottier R, Bhat S, Said E, Linaker BD, Saeed AA. A ferritin level >50 microg/L is frequently consistent with iron deficiency. Eur J Intern Med. 2009;20:168-70.
 • Pavord S, Myers B, Robinson S, Allard S, Strong J, Oppenheimer C on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy. The absorption of iron from whole diets: a systematic review. Br J Haematol 2012;156:588–600.
 • Vahdat Shariatpanaahi M, Vahdat Shariatpanaahi Z, Moshtaaghi M, Shahbaazi SH, Abadi A. The relationship between depression and serum ferritin level. Eur J Clin Nutr 2007;61:532–535
 • Vaucher P, Druais P-L, Waldvogel S, Favrat B. Effect of iron supplementation on fatigue in nonanemic menstruating women with low ferritin: a randomized controlled trial. CMAJ 2012;184:1247–54.
 • Krayenbuehl P-A, Battegay E, Breymann C, Furrer J, Schulthess G. Intravenous iron for the treatment of fatigue in nonanemic, premenopausal women with low serum ferritin concentration. Blood 2011;118:3222-7.
 • Andreeva VA, Galan P, Arnaud J, Julia C, Serge Hercberg S, Kesse-Guyot E. Midlife iron status is inversely associated with subsequent cognitive performance, particularly in perimenopausal women. J Nutr 143: 1974–1981, 2013.
 • Elwood PC, Wood MM. Effect of oral iron therapy on the symptoms of anaemia. Brit J Prev Soc Med 1966;20:172-175