Kilpirauhassairaudet

Esa Soppi, LKT, sisätautiopin dosentti

Vuonna 2015 Suomessa 229 252 potilasta käytti tyroksiinia peruskorvattavana lääkkeenä (esiintyvyys n. 4,2 % väestöstä) ja 86323 (1,6 %) erityiskorvattavana. Erityisluvallisia kilpirauhashormonivalmisteita käytti 3684 potilasta (n. 0,07 %). Yhteensä siis n. 5,8 % suomalaisista käytti kilpirauhashormonivalmisteita. Kasvua edellisestä vuodesta oli n. 0,1-prosenttiyksikköä. Vuonna 2008 kilpirauhasen vajaatoiminnan esiintyvyys väestössämme kilpirauhashormonien käytön perustella oli n. 3,9 %. Kasvu johtuu tyroksiinia peruskorvattavana saavien potilaiden määrän huomattavasta kasvusta. Vuonna 2015 karbimatsolia käytti 4638 potilasta eli kilpirauhasen liikatoiminnan esiintyvyys tämän lääkkeen käytön perusteella arvioituna oli n. 0,09 %. Yli puolet lääkityksiä saavista potilaista on yli 60-vuotiaita.

On todettavissa myös suuria alueellisia eroja sekä kilpirauhasen vajaatoiminnan että liikatoiminnan lääkityksessä. Kilpirauhassen vajaatoiminnan lääkityksessä alueelliset erot johtunevat taudinmäärityksen herkkyyden vaihteluista ja siitä seuraavasta reseptinkirjoituskäytäntöjen erillaisuudesta. On todennäköistä, että peruskorvattavana tyroksiinia saavista potilasta vuoden 2008 jälkeen ainakin 20 000 – 35 000 potilasta käyttää tyroksiinia turhaan. Kilpirauhasen vajaatoiminnan taudinmääritys on vaikeaa, kun TSH-pitoisuus on alle 10 mU/l. Mitä matalampi on potilaan TSH, sitä epätodennäköisempää on, että potilaalla on kilpirauhasen vajaatoiminta. Epätodennäköisyyttä lisää se, ettei potilaan suvussa ole esiintynyt kilpirauhasen vajaatoimintaa tai liikatoimintaa, sekä jos kilpirauhasvasta-aineet ovat negatiiviset. Oireiden perusteella ei voi koskaan tehdä kilpirauhasen vajaatoiminnan taudinmääritystä, sillä esimerkiksi uniapnea, raudanpuute, D- sekä B12-vitamiinin puute ja miehillä testosteronin vajaus saattavat aiheuttaa täysin samankaltaisia oireita.